Από την αρχή της λειτουργίας μας, εφαρμόζουμε αυστηρά μέτρα καθαριότητας και υγιεινής. Μετά την πανδημία, ενημερώσαμε τις πρακτικές μας σύμφωνα και με τα σχετικά πρωτόκολλα οδηγιών των αρμόδιων εγχώριων και διεθνών αρχών δημόσιας υγείας. Το προσωπικό μας ενημερώνεται διαρκώς προκειμένου να ακολουθούνται ανά πάσα στιγμή τα πλέον έγκυρα πρωτόκολλα όσον αφορά την προσωπική υγιεινή και τις υπηρεσίες καθαριότητας.